SanitBox – Split Sistem

SanitBox je tunel za dezinfekciju.

Pumpa visokog pritiska preko mlaznica u vidu magle rasprskava dezinfektant u vidu aerosol čestica.

Prilikom prolaza kroz kabinu vremenski podesivi senzori aktiviraju mlaznice i rasprskavaju dezinfikator u trajanju od 2 do 4 sekunde. Aparat ima LED svetlo kao i točkiće za lako pomeranje

Uz SanitBox se isporučuje i dezobarijera za obuću.

Opciono:

  • Toplomer (za merenje telesne tempretarue prolazne osobe)
  • Alarm ako prodje osoba sa visokom temperaturom
  • Brojač dezinfikovanih osoba
  • Bezkontaktni aparat za dezinfekciju ruku
  • Kamera za video nadzor

Tunel za dezinfekciju je jedinstven na tržištu po kvalitetu i dizajnu koji je zaštićen u zavodu za intelektualnu svojinu pod registarskim brojem isprave 11504.